קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה

איך אפשר לעזור?