זכות קדימה עם דרך צדדית מימין

פתיחת צ'אט
איך אפשר לעזור?