התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה משמאל

איך אפשר לעזור?