התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין

איך אפשר לעזור?